stroom
Nam June Paik Art Center
KHSH
Schirn Kunsthalle
artforum
n.b.k
Kunst museum basel
Moderna Museet
springerin
TZK
ISCP