Info
PinchukArtCentre

1/3-2, “А” Block, Velyka Vasylkivska/Baseyna Str.
Kyiv
01004
Ukraine

Hours:
Tuesday–Sunday 12–9pm

T +380 44 590 0858
info@pinchukartcentre.org

July 5, 2019
PinchukArtCentre
May 2, 2019
March 29, 2019
November 7, 2018
PinchukArtCentre
July 16, 2018
PinchukArtCentre
March 5, 2018
September 11, 2017
PinchukArtCentre
November 30, 2016
July 27, 2016
May 20, 2016
PinchukArtCentre
May 20, 2014
April 21, 2013
April 5, 2013
PinchukArtCentre
May 16, 2012
PinchukArtCentre
April 13, 2009
PinchukArtCentre
Info February 25, 2020 February 13, 2020 July 5, 2019 May 2, 2019 March 29, 2019 February 7, 2019 November 7, 2018 October 17, 2018 July 16, 2018 July 2, 2018 April 23, 2018 March 5, 2018 September 11, 2017 March 24, 2017 March 3, 2017 November 30, 2016 July 27, 2016 July 2, 2016 May 20, 2016 October 26, 2015 October 28, 2014 May 20, 2014 April 21, 2013 April 5, 2013 May 16, 2012 July 6, 2010 April 13, 2009
Close
Next