Info
Museum of Contemporary Art Yinchuan

No.12, HeLe Road
Xingqing District
750101 Yinchuan
China

T +86 951 842 6106

June 1, 2019
Museum of Contemporary Art Yinchuan
June 3, 2018
April 4, 2018
Museum of Contemporary Art Yinchuan
December 12, 2017
June 25, 2017
June 20, 2017
Museum of Contemporary Art Yinchuan
July 15, 2016
Museum of Contemporary Art Yinchuan
May 31, 2016
Museum of Contemporary Art Yinchuan
May 1, 2016
Museum of Contemporary Art Yinchuan
October 19, 2015
Museum of Contemporary Art Yinchuan
July 31, 2015
Museum of Contemporary Art Yinchuan
Info June 1, 2019 June 3, 2018 April 4, 2018 December 12, 2017 June 25, 2017 June 20, 2017 July 15, 2016 May 31, 2016 May 1, 2016 October 19, 2015 July 31, 2015
Close
Next